Adatvédelem és szerződési feltételek

Adatvédelem

Az FlyTeam ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy a játék, kérdőív, a hírlevél feliratkozás, az online rendelés és a FlyTeam beszállókártya rendelése, kitöltése során megadott személyes adatait saját üzleti céljából tárolja, a Flyteam Beszállókártyával igénybevett szolgáltatás teljesítése és a szerződés vagy az online vásárlás szerződés feltételeinek, későbbi bizonyítása érdekében. A FlyTeam adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a FlyTeam beszállókártya beváltásakor e harmadik fél a FlyTeam szerződéses partnereként vagy alvállalkozójaként működik. Ekkor azonban a partnerek vagy alvállalkozók az így átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy személyes adatait csak tevékenységünkhöz szükséges mértékben, illetve ahhoz használjuk fel, hogy újabb FlyTeam termék vagy szolgáltatás ajánlatunkkal megkeressük Önt. Adatait addig használjuk fel folyamatosan, amíg ön nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból.

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen üzletszabályzat a FlyTeam által az Interneten és Telefonon keresztül történő légi élmények, szolgáltatások értékesítésének és felhasználásának legfontosabb szabályait határozza meg, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5. ) Kormányrendelet és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.

A megrendelésekkel és az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a megjelölt kormányrendelet és az egyéb, hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Ön a megrendelésének leadásával a FlyTeam vásárlója lesz. Az Interneten történő megrendelés telekommunikációs költségét Ön közvetlenül távközlési szolgáltatójának, a szolgáltató számlája alapján egyenlíti ki. Kérjük, a megrendelés leadása előtt szíveskedjen áttanulmányozni az alábbi tudnivalókat:

  1. Az Eladó adatai

Cégnév: FlyTeam Se / FlyTeam Kft

Cím: 6728, Szeged, Bajai út, repülőtér

Nyilvántartásba vétel / Cégjegyzékszám : 2546. sorszám / Cg.: 06-09-016381

Adószám: 19560351-1-06 / 23055867-1-06

Telefonszám: 06 -70-622-63-04

web: www.flyteam.hu

 

  1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

Az FlyTeam által forgalmazott Légi Élmény Ajándékok  megfelelnek a hatályos magyar jogszabályokban előírt követelményeknek, az általános szakmai követelményeknek és szokványoknak megfelelő legmagasabb minőségnek. A termékek részletes leírását az egyes termékek ismertetője tartalmazza. (www.flyteam.hu) Amennyiben külön időpont nem szerepel az egyes termékleírások mellett (lásd: a korlátozott példányszámban elérhető, külön megjelölt termékek) úgy a FlyTeam ajánlata addig érvényes, ameddig a termék megrendelése az Interneten keresztül lehetséges.

 

III. Vételár és egyéb fizetési kötelezettségek

Az egyes termékek vételára a weboldalon feltüntetett vételár, amely bruttó vételárként értendő. A bruttó vételáron túlmenően adott esetben a szállítás költségei is a vevőt terhelik az alábbi IV. pontban foglaltak szerint.

 

  1. Szállítási költségek

Amennyiben megrendelésekor szállítási módként postai vagy egyéb szolgáltatóval való szállítást választott, úgy ennek költségei Önt terhelik. Nagyobb mennyiség megrendelése esetén a részletes szállítási feltételek meghatározásáért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Partner irodáinkban történő személyes átvétel esetén szállítási költségek nem terhelik.

 

  1. Megrendelés, Fizetési, szállítási és egyéb feltételek

5.1 Megrendelés:

Ön a kiválasztott terméket az alábbiak szerint rendelheti és vásárolhatja meg a FlyTeam-től:

5.1.1. Interneten, online megrendeléssel

A megrendelő a koordinátorunkkal történő egyeztetéskor (+36 70 622 63 04) illetve a megrendelőlap kitöltése során a következő információkat közli: megrendelő adatai, szállítási cím, kiválasztott termék megnevezése, fizetési mód, kedvezményhez szükséges adatok, amennyiben a kedvezmény fennállhat. A megrendelőnek a megrendelés folytatásához el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket, majd folytatáshoz a rendelés összegzése oldalon meg kell erősítenie az eddig megadott adatok helyességét, illetve, amennyiben szükséges ezek az adatok itt módosíthatóak is.

5.1.2. Telefonos megrendeléssel

A telefonos rendelés ügyfélszolgálatunkkal történő beszélgetésen alapul, mely során a megrendelő a szükséges adatokat a FlyTeam rendelkezésére bocsátja a megrendelés teljesítéséhez. A megrendeléshez a következő információk szükségesek: megrendelő adatai, szállítási cím, kiválasztott termék megnevezése, fizetési mód, kedvezményhez szükséges adatok, amennyiben a kedvezmény fennállhat. A FlyTeam a telefonos megrendelés alakalmával tájékoztatja a megrendelőt az Általános Szerződési Feltételek főbb pontjairól. A telefonos megrendelés ténye minden esetben az Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

A megrendelés összegzése és megerősítése szóban történik. A telefonbeszélgetés végén a FlyTeam ügyfélszolgálata egy rendelési számot ad a megrendelő részére, ezzel véglegesítve a megrendelést. Ha a megrendelőnek van lehetősége e-mailt fogadni, rendeléséről az ügyfélszolgálat összefoglalót küld.

5.2 Fizetési feltételek

A megrendelt termék(ek) vételárának megfizetése kétféleképpen történhet:

– Banki átutalással: A megrendelt termék(ek) árát, valamint a postaköltséget a vásárló a megrendeléstől számított 5 naptári napon belül átutalással fizetheti ki az FlyTeam számára. Amennyiben az átutalás ezalatt az idő alatt nem történik meg, a vevő rendelése törlésre kerül. A termék szállítása a fizetendő összeg megérkezése után történik. A vásárló az ettől a dátumtól számított 3 napon belül veheti át a terméket.

– Utánvétellel: A megrendelt termék(ek) árát, valamint a szállítási költséget a vásárló a termék átvételekor fizeti készpénzben a szállítónak.

5.3 Szállítási feltételek:

Lehetőség szerint az egy alkalommal megrendelt termékeket egy csomagban szállítjuk ki. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a FlyTeam átvállalja a második (és további) csomagok csomagolási és szállítási költségeit.

A termékek minden esetben védőcsomagolásban és biztonságosan kerülnek elküldésre. A vevőnek a csomag átvételekor kell ellenőriznie annak állapotát. Amennyiben a csomag megsérült, azt jeleznie kell a szolgáltatónak. A szolgáltató írott igazolásban rögzíti az esetleges károkat. A FlyTeam csak abban az esetben cseréli ki a terméket, ha a vevő fel tudja mutatni az írott igazolást, a teljes sérült terméket és a hozzá tartozó számlát.

Utánvétel esetén, ha a posta/szolgáltató a vevőnek nem tudja kézbesíteni a csomagot a vevő távolléte miatt, a vevőnek kell gondoskodnia annak átvételéről a posta/szolgáltatóval egyeztetve. Amennyiben a vevő nem teszi meg a megfelelő lépéseket a csomag átvételére, vagy a rendelés során nem helyes adatokat adott meg, és a posta/szolgáltató azt visszaküldi, a FlyTeam nem kötelezhető a csomag térítés nélküli újbóli kiszállítására.

Az FlyTeam a megrendelések teljesítését a készlet erejéig vállalja.

 

  1. Elállási jog

6.1 Elállás a FlyTeam beszállókártya megvásárlásától

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a kiválasztott és megvásárolt termék valamilyen okból mégsem fele meg az elvárásainak, úgy az áru átvételétől számított nyolc (8) napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. Ekkor az FlyTeam. a megvásárolt termék vételárát Önnek visszatéríti. Elállási jogát írásban gyakorolhatja (telefax, e-mail vagy tértivevényes ajánlott levél).

A határidők számítása szempontjából elállás napjának faxon vagy e-mailben történő elállás esetén az elállási nyilatkozat elküldésének és FlyTeam által igazolt átvételének a napjának, postai levél esetén a postára adás napjának a dátuma számít. Elállási jogának gyakorlásához szükséges az, hogy a megvásárolt Terméket annak sértetlen (sérülésmentes) eredeti csomagolásában, a felhasználás megkezdését megelőzően, a vásárlást igazoló számlával együtt juttassa vissza az FlyTeam részére.

Ebben az esetben az FlyTeam a megvásárolt termék visszaérkezésétől számított harminc (30) napon belül visszafizeti Önnek a termék vételárát, az Ön által az elállási értesítésben meghatározott bankszámlára. Amennyiben nem jelöl meg bankszámlaszámot, úgy a vételárat arra a bankszámára utaljuk vissza, ahonnan Ön a fizetését teljesítette, illetve készpénzes fizetés esetén a vételárat postai úton juttatjuk vissza Önnek. A termék FlyTeam-hez történő visszajuttatásának a költségei Önt terhelik.

6.2 Elállás a FlyTeam által igénybe vehető valamely szolgáltatástól

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a FlyTeam beszállókártyát tartalmazott valamely szolgáltatás vagy élmény igénybevételére Ön közvetlen kapcsolatba lépett a szolgáltatóval, úgy a szolgáltatás igénybevételének lemondására, illetve az attól való elállásra a szolgáltató saját általános szerződési feltételei alkalmazandók.

6.3 Speciális feltételek hiánya

Amennyiben az élményt igénybe venni kívánó személy nem felel meg az élmény igénybevételéhez szükséges, a szolgáltató által meghatározott és katalógusunkban, illetve weboldalunkon feltüntetett feltételeknek,(pl egészségügyi állapot, stb.)  ez nem alapozza meg a vásárló elállási jogát, illetve FlyTeam ez okból semmilyen kártalanítással nem tartozik Önnek. Ebben az esetben a FlyTeam beszállókártya kedvezményezettje egy másik, a katalógusban szereplő olyan szolgáltatás igénybevételére jogosult, amely feltételeinek megfelel.

 

VII. Szavatosság

Az FlyTeam szavatolja az általa forgalmazott szolgáltatások legjobb minőségét. Ha a megrendelt termék, kártya hibás, hiányos, esetleg szállítás során megsérült, akkor azt a FlyTeam díjmentesen kicseréli, feltéve, ha a termék kézhezvételekor nyomban ellenőrizte a termék sértetlen állapotát és az esetleges sérülés/hiány tényét feljegyezte a termék szállítólevelén/kísérőlevelén stb. A termék kicseréléséhez szükséges továbbá, hogy benyújtsa a vásárlását igazoló számlát is. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, vagy ha a készletünkben nem található hibátlan példány, úgy a termék vételárát visszatérítjük Önnek. Önt természetesen ebben az esetben is csak az egyszeri (eredeti) szállítási költség terheli.

 

VIII. A Tulajdonjog átszállása

A termék az FlyTeam tulajdonában marad a vételár és a szállítási költségek teljes kiegyenlítéséig.

 

  1. Adatvédelem

Az FlyTeam ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy a kérdőív és a FlyTeam beszállókártya kitöltése során megadott személyes adatait a FlyTeam beszállókártyának igénybevett szolgáltatás teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az FlyTeam adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a FlyTeam Élmény-Kupon beváltásakor e harmadik fél az FlyTeam szerződéses partnereként vagy alvállalkozójaként működik. Ekkor azonban a partnerek vagy alvállalkozók az így átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy személyes adatait csak tevékenységünkhöz szükséges mértékben, illetve ahhoz használjuk fel, hogy újabb FlyTeam beszállókártya ajánlatunkkal megkeressük Önt. Adatait addig használjuk fel folyamatosan, amíg ön nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból.

 

  1. A FlyTeam Élmény Dobozban található kuponok felhasználásának főbb szabályai

A FlyTeam beszállókártya tartalmaz egy FlyTeam Élmény Ajándék Kupont, amely igazolja birtokosa jogosultságát a FlyTeam beszállókártya felsorolt szolgáltatások közül valamely, a birtokos választása szerinti szolgáltatás igénybevételére. Minden kuponon szerepel egy sorszám, melyet mindig meg kell adnia amikor kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal. A kupon elvesztése esetén pótlásra nem tarthat igényt. A kupon a rajta feltüntetett időpontig használható fel!! Csak a valamennyi biztonsági elemet sértetlenül tartalmazó kupon használható fel.

 

  1. Egyéb feltételek

11.1 Előfordulhat, hogy a FlyTeam által igénybe venni szándékozott programot vagy szolgáltatást az FlyTeam-en, valamint a szolgáltatást nyújtó partnerén kívülálló okokból következően (pl. időjárás vagy műszaki okok miatt) a FlyTeam beszállókártya felhasználója nem tudja igénybe venni. Amennyiben a felhasználó által kiválasztott program/partner megszűnt, egy másik programot kell választania a katalógusból, vagy a honlapunkon feltüntetett új lehetőségek közül.. Előfordulhat az is, hogy a helyszínt más szolgáltató működteti, mint az, amelyet eredetileg választott. Ebben az esetben a vásárló/kuponhasználó nem jogosult a szerződéstől elállni, hanem a katalógusban felsorolt egyéb élmények között választhat.

11.2 Katalógusunkban és a weboldalon megadott minden időtartam tájékoztató jellegű. Kérjük, saját érdekében, a felesleges várakozás elkerülése végett időpont, valamint a szolgáltatás részleteivel kapcsolatos egyeztetés céljából lépjen közvetlen kapcsolatba az élmény szolgáltatójával.

11.3 Az FlyTeam katalógusában és a weboldalán közölt információk mindig megfelelnek a valóságnak. Kivételes esetben előfordulhat, hogy az élményt nyújtó szolgáltató partnereink szolgáltatásainak módosulása miatt az élmény programja némileg változik a biztonság növelése, az élmény gazdagítása vagy egyéb okok miatt. Minden élményről részletes tájékoztatást ad ügyfélszolgálatunk. Az élmények részletes leírása a (www.flyteam.hu) és az ajándékcsomagban is megtalálható.

11.4 A weboldalunkon és a promóciós anyagokban feltüntetett képek illusztrációk, melyek valósak, de esetenként kis mértékben eltérhetnek a helyszíni körülményektől. Arra törekszünk, hogy az illusztrációk a lehető legjobban mutassák be az élményt. Az adott helyszíneken található földi-,  és légijárművek, a környezetnek egyes részletei eltérhetnek a képeken látottaktól.

11.5 A FlyTeam által felsorolt élmények igénybevételének adott esetben speciális feltételei lehetnek. A feltételeket (kor, egészség, súly, magasság, jogosítvány megléte, stb.) részletesen feltüntetjük az élmény leírásánál. A FlyTeam Élmény-Kupon felhasználójának felelőssége leellenőrizni, hogy eleget tesz-e a megadott feltételeknek. Ne foglalja le az élményt anélkül, hogy meggyőződne arról, hogy megfelel-e a meghatározott feltételeknek. További részleteket weboldalunkon talál, kérjük, figyelmesen olvassa el. Kétség, kérdés esetén ügyfélszolgálatunk nyújt részletes tájékoztatást.

11.6 Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a FlyTeam Élmény Ajándék által nyújtott szolgáltatásokat mozgásukban korlátozott, látás- vagy hallássérült személyek is igénybe vehessék. Amennyiben a FlyTeam beszállókártya felhasználója mozgáskorlátozott vagy bármilyen más módon sérült személy, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, hogy a lehető legmegfelelőbb FlyTeam élményt választhassuk ki a megajándékozott részére. Külön kérésre ilyen esetben speciális, a megajándékozott kényelmét és biztonságát a legmesszemenőbbekig biztosító feltételek egyedi tárgyalását kezdeményezzük szolgáltató partnereinknél. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy az élmény megrendelésekor tájékoztasson minket a résztvevő fizikai adottságairól. Szívesen adunk további tájékoztatást a különböző helyszínek mozgássérültek által is igénybe vehető felszereltségéről.

11.7 Szívesen fogadjuk az élményekkel kapcsolatos visszajelzéseket. Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a program időtartama alatt, kérjük, még a helyszínen forduljon az általunk megadott illetékeshez és kérjen segítséget. Panaszát természetesen írásban is benyújthatja. Észrevétel, panasz esetén kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat. Ügyfélszolgálatunkkal történő beszélgetését rögzíthetjük, mely felvételt kizáról